اخبار و اطلاعیه ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه

تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه اصلاح ماده7اساسنامه مرتبط به افزایش سرمایه

تماس با ما

آدرس : کرمانشاه چهارراه بسیج کوچه پونه پلاک11          کدپستی:6714643851

تلفن :38251931-083  فکس : 38213230-083   ایمیل:ick.edalat@yahoo.com